گلاسه ۳۰۰ گرم براق

ابتدا وارد شوید…

فایل ها را با مد رنگی CMYK و رزولیشن  ۳۰۰ Pixels/inch  با فرمت JPEG یا tiff  و با  Quality 12  ارسال نمائید.

فاصله نوشته ها از کناره کار حداقل  ۴ میلیمتر باشد.

درصد خطای برش ± ۰.۵ سانتیمتر و درصد خطای چاپ در هر  ۱۰۰۰ عدد ± ۵۰  عدد می باشد. 

۱۰ % تا ۱۵ %  خطای رنگ با مانیتور کالیبره اجتناب پذیر است.

رنگ مشکی در نوشته های کوچک به صورت C:0 M:0 Y:0 K:100 و مد رنگی آن Multiply باشد. 

درصد رنگ مشکی برای زمینه به صورت  C:75  M:65  Y:50  K:100  باشد و نوشته های روی آن استورک  ۱ پیکسل به رنگ  C:0 M:0 Y:0 K:100  داشته باشد.

اسکرول به بالا